Mi-am propus să ofer în fiecare zi conținut nou: o recomandare de carte, de melodie, o biografie de autor, un citat, o glumă... Astăzi este rîndul:

Dumnezeu: cădere perpendiculară peste spaima noastră, mîntuire prăvălindu-se ca un trăznet în mijlocul căutărilor noastre pe care nicio speranță nu le înșală, nimicire fără ocolișuri a mîndriei noastre nemîngîiate și care nu vrea să se mîngîie, mers al individului pe un drum ce nu duce nicăieri, șomaj al sufletului în lipsa neliniștii...

Emil Cioran, Tratat de descompunere (1949)