Cercetare

Articole publicate

Articolele publicate pînă acum în reviste de specialtate urmăresc introducerea și dezvoltarea proprietăților (co-)inelelor Koszul, prin intermediul proprietăților omologice. Pe lîngă dualizarea unor definiții și proprietăți cunoscute, am studiat și exemple și aplicații, în categoria (co)algebrelor de drumuri pentru mulțimi parțial ordonate, finite și graduate.

Alte publicații

Articolul este o recenzie la cartea The Deep Metaphysics of Space, de Ed Slowik, care discută evoluția concepției despre spațiul fizic și geometric, de la Leibniz și Newton, la Poincaré și Einstein.


Am fost referent științific pentru traducerea acestei cărți, care acoperă subiecte de tipul topologiei combinatoriale, fizica corpului solid, fizică statistică și teoria grafurilor.
Ultima modificare: 10.7.2022 @ 10:27